Fakespeech

Mijn fakespeeches onderscheiden zich door het feit dat ik er echt maatwerk van maak: hierin ben ik uniek in Nederland. Ik schrijf een fakespeech voor uw bijeenkomst, met uw thema’s. Hiertoe houd ik een uitgebreide voorbespreking met u. En dan begint ook de voorpret al! Ik heb opgetreden op voor opdrachtgevers variërend van zorginstellingen tot IT-symposia, van Hogescholen tot bijeenkomsten met leden van het Koninklijk Huis en de premier in het publiek. En ze trapten er allemaal in... .

We bedenken altijd een pseudoniem voor mijn naam! (Graag in overleg, zodat ik van zelf ook kan meedenken over hoe ik heet en wat ik van beroep ben). Met een pseudoniem ben ik namelijk niet te googelen voor slimmerikken die even willen kijken wie toch die spreker is. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat die op deze site komen... . Op de dag zelf kondigt u mij bijzonder serieus aan: “Prof. dr. Willemszoon (ik noem maar een naam) is voor ons een enorme inspiratiebron. Een aantal van u kent hem ongetwijfeld, hij is iemand met een baanbrekende visie op ons vakgebied. Dames en heren, met trots vragen wij uw aandacht!” Niemand kent Prof. dr. Willemszoon natuurlijk. En niemand kent zijn visie. En iedereen denkt dus: “Oh, ik heb blijkbaar iets gemist. Goed opletten!”

De speech van prof. dr. Willemszoon begint natuurlijk ook bloedserieus, maar neemt na enige tijd een wending waarvan iedereen denkt: "He?! Wat zegt hij nu?" Maar niemand durft te lachen: dit is immers een spreker op wie de organisatie bijzonder trots is. Het wordt steeds gekker en hilarischer en uiteindelijk beseffen mensen: dit is een grap en wij zijn er met z'n allen in getrapt! De fakespeech is dan inmiddels een ware belevenis geworden, waarbij de professor interactie opzoekt met het publiek (op een sympathieke manier) en zelfs een lied ten gheore brengt. Hieronder vindt u een uitgebreide beschrijving van een eerder optreden. Aan de linkerkant van deze pagina vindt u trouwens ook de button "Filmpje", met een korte video-impressie van een fakespeech.

Prof. Willemszoon's fakespeech kan worden ingezet bij de opening, als intermezzo of ter afsluiting van een bijeenkomst. Hij deelt zijn hilarische inzichten met groepen van 10 tot 2000 mensen and he also performs in English, if that's the language you prefer.

Heeft u een vraag? Ik overleg graag en geheel vrijblijvend met u.

Een beschrijving van een eerder optreden (klik hier)

De top van het OM was verzameld voor een conferentie over ”slachtofferbejegening”. Ik trad op na de lunch. Opdracht: de sfeer los maken. Zodat een debat daarna in een open, ontspannen stemming zou beginnen. Ik liet me die dag introduceren als Prof. Dr. Willemszoon, psycholoog. Prof. Willemszoon maakte op dit moment (als Nederlander) furore in Noorwegen, aan de Universiteit van Oslo, door op een heel nieuwe manier met slachtoffers om te gaan.

Ik begon met te vertellen dat ik een vuistdik proefschrift in het Noors had geschreven (ik hield een enorme pil omhoog) en dat zo direct iedereen een exemplaar mee naar huis zou krijgen. ”Achterin vindt u een beknopte samenvatting... van de Noorse grammatica.” Dit leverde gelach, maar ook consternatie op. Verwachtte deze professor nu werkelijk dat mensen een Noors onderzoek van een paar honderd bladzijden zouden gaan lezen? En had de organisatie daarmee ingestemd?

Vervolgens leende ik van één van de hoge heren een bankbiljet en vertelde ik hem, dat ik een origami-kunstje (Japans papiervouwen) wilde laten zien. En dat ik graag wilde dat hij zich zou concentreren op... zijn gevoel. Met name op welk moment in dit ”origami-traject” hij zich slachtoffer begon te voelen. Hij begon te lachen. Aan de rest van het publiek vroeg ik, om met hun collega mee te leven. Hier moest de zaal hartelijk om lachen en vervolgens ontstond leuke interactie door zijn reacties en die van anderen. Het biljet veranderde tijdens het vouwen opeens in een blanco papiertje. U moet weten: Ik ben 5 jaar professioneel goochelaar geweest en gebruik nog vaak mijn magische vaardigheden in voorstellingen, maar dan zonder dat mensen verwachten of zien dat het goochelen is. Dit leidde tot veel hilariteit. Vervolgens hield ik een kennistest met vragen over slachtofferbejegening, waarbij mensen konden proberen door veel vragen goed te beantwoorden zijn geld voor hem terug te winnen. Een komische round-up trok hilarische conclusies over het kennisniveau in de zaal. Ik besloot de ”lecture” met een spectaculair gedachten-experiment, waaruit duidelijk bleek: wij zijn allen met elkaar verbonden en vandaag is een dag om nooit te vergeten!

(Een mooi resultaat was dat de directeur van Slachtofferhulp Nederland mij naar aanleiding van deze fakespeech uitnodigde om op te treden op hun 25-jarig jubileum, in het Beatrixtheater in Utrecht, waarbij ook de premier aanwezig was.)

Procedure:

Ik houd een voorbespreking van één à anderhalf uur met u, om in overleg de volgende punten vast te stellen:

  • welk doel streeft u na met de bijeenkomst?
  • hoe ziet u mijn rol?
  • welke onderwerpen wilt u graag aan bod zien komen en zijn geschikt om een cabareteske knipoog naar te geven?
  • hoe is de samenstelling van het publiek (leeftijd, opleidingsniveau, beroepsgroep)?
  • hoe is de cultuur en de achtergrond in uw bedrijf of instelling?
  • wat zijn mogelijke hete hangijzers of valkuilen?

Verder nemen we de technische details door: het geluid, licht, de opstelling van het publiek, etc.